Rådgivningssamtaler

Rådgivning gis i form av samtaler. Etter første time inngås en skriftlig avtale.

Jeg søker å kombinere prosessorientert rådgvining og det som kalles ekspertrådgivning:

Prosessorientert betyr at rådgiveren fungerer som «katalysator» og ikke spiller inn egne synspunkter. Jeg lytter og spiller tilbake det du uttrykker. Når prosessarbeidet er vellykket, oppdager du noe nytt i det du selv sier. Jeg kan f eks poengtere at det du sier, sies med sikkerhet, eller med tvil, i stemmen. Eller jeg legger kanskje merke til sammenhenger eller motsetninger i det du sier.

Ekspertrollen går ut på å gi deg innspill i form av egne synspunkter på det vi snakker om. Når jeg spiller inn synspunkter gjennom «ekspertrollen», bygge jeg på teoretisk kunnskap, men også på erfaring. Mine egne holdninger og verdier ligger også  til grunn med visse avgrensinger.

En som har inspirert meg, er danske Jesper Juul, som har skrevet flere bøker om familie og foreldreskap. Når det gjelder organisasjon og ledelse, har jeg satt stor pris på bøkene til amerikaneren Edgar Schein.