Først mann, så far- din rolle i familien

kr 175,00

Er du i tvil om din rolle som mann og far i dag? Her får du hjelp til å ta noen skritt mot ny selvtillit.

Kategori:

Beskrivelse

Fra innholdet:

Barn har sin egen livskraft

Hjelp og støtte, men også grensesetting

Barn liker å bli ledet

Selvhevding i foreldresamarbeidet

Også når du ikke er der – den indirekte ivaretakelsen