Personvernregler

1. Hvem er vi?

Arild Brock Rådgivning er ansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen her:

Arild Brock Rådgivning

Gensler Strasse 13, 13055 Berlin, Tyskland

Organisasjonsnummer: 980364267

E-post adresse: adm AT raadogdaad.no

Mobil 913 85 576, fasttelefon 22 22 44 77

2. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som innsamling, analyse og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvilke opplysninger som samles inn. Det er vi som behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra personopplysningsloven.

3. Arild Brock Rådgivning er behandlingsansvarlig

Arild Brock Rådgivning er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Når du kjøper en veileder, blir du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

Navn

E-postadresse

Telefonnummer

Av rent tekniske grunner spør vi om du tilhører et firma. Siden vår rådgivning er av personlig karakter, trenger vi ikke firmanavn.  Du kan gjerne hoppe over feltet.

Se ellers punkt 7 om notater fra rådgivningssamtaler.

5. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes.

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke ut ifra Paragraf 6f i personvernloven.

Det betyr at hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde kan vi sende deg informasjon. (Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år.)  

Du kan når som helst trekke dette samtykket. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg.

6. Informasjon fra andre kilder

Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon.  Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil bli lagret.

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

I forbindelse med salg av skriftlige veiledere for å kunne fullføre salget. Vi kan også bruke e-post adressen til å sende deg informasjon.

I forbindelse med rådgivingssamtaler gjør vi notater for å kunne utøve rådgivningen gjennom videre samtaler.

For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre hjemmesiden og våre tjenester.

8. Samtykke til e-postkorrespondanse

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen

Vi kan sende deg e-post som ledd i rådgivning innenfor en rådgivningssamtale.

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss (rådgivning)  tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Arild Brock Rådgivning eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

10. Ingen informasjonsdeling med tredjepart

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med noe som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

11. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Arild Brock Rådgivning i kundesystemet.

13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument.

12. Andre formål

Derson vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.

13. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

14. E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet.

Vi benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Vi sletter meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgår og sletter vi unødvendig innhold i e-postkassen.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.