Til kvinner

Dette nettstedet henvender seg til menn. Jeg mener at både kvinner og menn har behov for egne arenaer for å snakke om ulike spørsmål. Kvinner har jo for øvrig hatt slike arenaer lenge.

Jeg mener videre at kvinner har interesse av at hennes ektefelle/samboer/kjæreste styrker seg som mann, f eks i sammenheng med barn og familie. For den mer spesielle situasjonen ved samlivsbrudd, mener jeg også at kvinner dypest sett er tjent med at menn er oppegående.

Tips gjerne en mannlig venn om dette nettstedet!