Hvorfor for menn?

Det finnes grunner, også visse opplagte grunner, for å tilby rådgivning spesielt for menn. Det gjelder i forbindelse med barn og særlig når det gjelder forholdet mellom barn, foreldre og samfunn. Menns og kvinners utgangspunkt er her forskjellig. Det gjelder fra naturens side, og samfunnets rammebetingelser har også ulike konsekvenser for menn og kvinner.

Det finnes imidlertid etter min oppfatning også mer generelle grunner. Det å være mann  er biologisk sett rimelig entydig definert. Men det å ha den maskuliniteten man trenger, følger ikke automatisk av dette. Å ha maskuline ferdigheter er nyttig i familielivet, i ledelse og i arbeidslivet ellers.

Mot er kanskje maskulint. Håp reg­nes i blant som den ”siste” men­nes­ke­lige egen­skap, men håp kan sies å stå i mot­set­ning til mot. Håp er ret­tet mot noe uten­for en selv, mens mot er å satse på egne krefter.

Råd & Dåd kan for øvrig ses i sammenheng med Maskulinistisk Arkiv, hvor undertegnede er redaktør. Maskulinistisk Arkiv er utadrettet med en kjønnspolitisk ambisjon. Råd & Dåd er for menn som individuelt vil styrke seg som menn.