Velkommen til Råd & Dåd

De fleste som oppsøker Råd & Dåd, gjør det i forbindelse med samlivsbrudd. Nettstedet bør være interessant for menn som ikke er overbevist om at staten er deres beste venn. Det finnes i Norge offentlige tilbud til menn som møter vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd. Det finnes tilbud om megling og i noen tilfeller er det også obligatorisk. Det finnes opplysningsmateriale og en «bidragskalkulator». Forskjellen mellom disse tilbudene og dette nettsted er at dette nettstedet tar menns parti.

Men er det ikke best om en tredjepart er nøytral? Ikke i dette spørsmålet. I dette spørsmålet er menns situasjon saklig sett vesentlig vanskeligere enn kvinners. Det er menn som har behov for informasjon og inspirasjon slik at de ikke uten videre lar seg overkjøre av nettopp staten, eventuelt staten tilskyndet av kvinnen. I «staten» inkluderes her domstolene.

Den modige, men ikke helt godt bevæpnede mann, vil her kunne finne det han trenger for å få det best mulige ut av en vanskelig situasjon. Jeg kan ikke love undere. Men jeg kan love at du i det minste kan bevare selvrespekten, om du gjør det riktige. Ikke alle menn kommer ut av et samlivsbrudd, og eventuelt en barnefordelingsprosess, med selvrespekten i behold.

Utover dette tilbys veiledning med et bredere perspektiv på det å være mann. Velkommen som leser og kunde, og lykke til i arbeidet med din situasjon og med din videre løpebane som mann!