Samlivsbrudd

Hvis du står oppe i et samlivsbrudd, eller samlivsbrudd truer, er du naturlig opptatt av å sikre dine barn. Du vil selvfølgelig ikke sky anstrengelser, men du står samtidig overfor den vanskelighet at kvinners maktstilling er sterk. På den annen side: kvinner er i bunn og grunn også best tjent med å unngå harde konflikter. Tro ikke at hun kan bestemme alt.

Det er også viktig at du bevarer, og kanskje til og med styrker, din selvrespekt. Dine barn er også tjent med at far har selvrespekt.

Du bør ikke uten videre finne deg i vilkår som du oppfatter som mindreverdige. Å få det beste ut av en vanskelig situasjon er målet for den bistand jeg tilbyr.

Gratis akutthjelp