Samlivsbrudd

Hvis du står oppe i et samlivsbrudd, eller samlivsbrudd truer, er du kanskje mest opptatt av å sikre dine barn. Du bør selvfølgelig prøve dette, og ikke sky anstrengelser, men kvinners maktstilling er sterk når det gjelder barn. Samtidig er også kvinner tjent med å unngå harde konflikter. Noen kvinner vil også legge vekt på å være rimelige og ikke utnytte sin maktstilling fullt ut.

Uansett er det et poeng at du sikrer deg selv som person, og ikke bare som far. Det gjelder å oppnå en tilfredsstillende ordning i forhold til barnet/barna, men det er også viktig at du bevarer, og kanskje til og med styrker, din selvrespekt. Dine barn er også tjent med en far med selvrespekt.

Du bør derfor ikke uten videre finne deg i vilkår som du oppfatter som mindreverdige. Å gjøre det beste av det som er mulig for deg, gir et solid grunnlag for selvrespekt – uavhengig av hva andre gjør.

Gratis akutthjelp

Dokumentbutikken