Erfaringsbasert læring

Du oppnår: Bedre evne til å lære av erfaring. Spesielle hendelser som har medført frustrasjon for den enkelte, kan bli oppklart.

Arbeidsform: Varighet: 1 dag. Seminar med presentasjon og diskusjon av utvalgte erfaringer etter et bestemt opplegg. Etter avtale kan også pedagogisk rollespill benyttes. Hver enkelt deltaker velger på forhånd en stor eller liten erfaring (hendelse) som han/hun vil sette fokus på. En enkel og spennende metode! Seminaret kan lages for en ledergruppe eller for alle ansatte.

Metoden er utviklet bl a av organisasjonspsykologen Chris Argyris.

På forhånd skal deltakerne forberede seg etter følgende opplegg:

1. Tenk deg en hendelse i jobben hvor det ikke gikk slik du tenkte. Du ville én ting, men det gikk annerledes. En hendelse du gjerne vil lære av. Det kan f eks være noe som skjedde i et møte eller i en samtale.

2. Hendelsen skriver du ned etter en bestemt mal (vedlegges).  Beskrivelsen skal være kort og enkel.

Alle deltakeren får kopi av hverandres beskrivelser. Hvis dette ikke passer, kan et mer begrenset opplegg for deling bestemmes.