Arbeidsstil og væremåte

Du oppnår: Ansatte som er trygge på sin individualitet og styrket fellesskap.

Arbeidsform: Seminar  4 – 6 timer + evt 1 time individuell samtale pr deltaker. Kan gjøres i en ledergruppe eller for alle medarbeidere.

Alle har sin kommunikasjonsstil. Alle har sin stil og væremåte. Med et velprøvd verktøy (spørreskjema) kartlegger vi dette for hver enkelt. Spørsmålet om deling tas opp og konkluderes på forhånd. Vanligvis er konklusjonen at deler av resultatet holdes konfindensielt hos den enkelte, mens hovedprofilen deles med de andre deltakerne. Målingsresultatet er gjerne både gjenkjennelig og utfordrende. Det gjøres ingen rangering og det gis ikke «karakterer».

Alle får et hefte til hjelp med tolkingen av resultatet. Når deltakerne blir kjent med modellen,  kan likheter og forskjeller i gruppa diskuteres.

Verktøyet finnes i to varianter som  kalles MBTI og TMP:

  • MBTI (Meyer-Briggs Type Indikator) er en “klassiker” og bygger på psykologen C. G. Jungs typologi.
  • TMP (Team Management Profile) kartlegger personlig stil bare i arbeidslivet, mens MBTI kartlegger generelt.

Begge verktøyene er internasjonalt anerkjente og utviklet gjennom mange års empiriske studier med tusener av ledere over hele verden. MBTI  er mest krevende å bli kjent med og den enkelte må arbeide mer for å tilegne seg sitt individuelle resultat. Til gjengjeld har MBTI stor psykologisk dybde og er særlig relevant for personlig utvikling. TMP er lettere å bli kjent med og har fokus på team.