Ledelse/organisasjon

En kan skille mellom ledelse og lederskap. Skillet er tydelig på engelsk hvor begrepene management og leadership har klart ulik betydning. Ledelse kan vi si dreier seg om å lede uten store forandringer, mens lederskap er å lede gjennom større forandring. Lederskap dreier seg om å finne virksomhetens vei på et dypere plan. Ledelse kan læres gjennom kurs og bøker. Lederskap bygger også på kunnskap, men godt lederskap er i tillegg avhengig av mindre håndgripelige ressurser som erfaring, tilhørighet og mening eller «kall» knyttet til oppgaven.

Det finnes naturligvis ulike typer større forandringer. I små og mellomstore bedrifter er den største forandringen gjerne når en vokser fra å være liten og oversiktelig til å bli så stor at ingen kan holde oversikten over alt. Det må lages «system» på ting. Den som har startet bedriften, må kanskje omdefinere sin rolle. Offentlige virksomheter har opplevd omstillingspress i mange år. Hva omstillingene går ut på, varierer like mye som virksomhetstypene i offentlig sektor. Et fellestrekk er imidlertid at mange virksomheter har fått mer selvstendig ansvar. I store virksomheter, private og offentlige, er forandringsarbeid ofte et spørsmål om å innta en ny rolle i samfunnet/markedet. Dette dreier seg om strategi. En må samtidig sørge for at det uformelle i organisasjonen, det vil si organisasjonskulturen, og strategiske valg ikke ødelegger for hverandre.

Nedlastingsbutikk

Seminarer:

Selvstendige mellomledere

Arbeidsstil og væremåte

Erfaringsbasert læring