Om

Råd & Dåd drives av undertegnede som et enkeltmannsforetak. Jeg er utdannet som sosiolog med tilleggsutdanning i psykoterapi. Jeg har arbeidet som rådgiver i første rekke innenfor organisasjon og ledelse. I tiden 1986-1997 var jeg ansatt som rådgiver i daværende Statskonsult, nå DIFI.

De som bruker min rådgivning, kan nok tidvis føle at det øker byrden ved å være mann heller enn å redusere den. Men til dem som aner at noe i dag må være feil, mener jeg å kunne tilby klare utfordringer til erstatning for frustrasjon og/eller diffus utilfredshet. Så er det bare å ta utfordringene.

© Copyright forbeholdes på alle tekster.

Kontakt

Arild Brock, Mobiltelefon: 913 85 576, Fasttelefon: 22 22 44 77

E-post: adm AT raadogdaad.no