Velkommen til Råd & dåd

De fleste som kontakter Råd & Dåd, gjør det i forbindelse med familiespørsmål og samlivsbrudd. På disse områdene har rådgivningen en klar kjønnsprofil. Andre saksområder, som også finnes innenfor rammen av virksomheten, er ledelse/organisasjon.

Jeg beklager at nettstedet er utdatert når det gjelder design. Jeg tar sikte på å utbedre dette, men kan ikke si når. I mellomtiden ber jeg om tålmodighet. Innholdet som tilbys mener jeg er fullt på høyde med dagens behov (og vel så det) nå ved begynnelsen 20-årene.

Hvorfor for menn?