Velkommen til Råd & dåd

De fleste som kontakter Råd & Dåd, gjør det i forbindelse med familiespørsmål og samlivsbrudd. På disse områdene har rådgivningen en klar kjønnsprofil. Andre saksområder, som også finnes innenfor rammen av virksomheten, er ledelse/organisasjon.

Jeg beklager at nettstedet er litt svakt når det gjelder design (handlekurven og kassen). Det fungerer imidlertid, og jeg tar sikte på å bedre utseendet i den nærmeste framtid. Innholdet som tilbys mener jeg (ubeskjedent) er fullt på høyde med dagens behov (og vel så det).

Hvorfor for menn?